Här finns presentationsmaterialet från programmets kundmöte tisdagen den 5/5 2020. Trevlig läsning!

Filmen från kundmötet finns här på Biometrias Youtube-kanal, mycket nöje!