Information om Kundtestmiljön VIOL 3

Generellt gäller att programmet är under en utvecklingsintensiv period och mycket förändring
sker fortfarande kring lösning, vilket gör att förvaltningsarbete som tex att förändra befintligt
data har prioriterats ned. Det innebär viss risk att affärsdata kan komma att sluta fungera vid
leverans av ny funktionalitet. Generellt gäller en rekommendation att alltid utgå ifrån nytt data
vid tester efter en ny release.

Kundtestmiljön är i dagsläget anpassad för att verifiera lösningen utifrån
verksamhetsperspektiv. Kundtestmiljön dimensioneras utifrån en uppskattad
medelanvändning vilket gör att viss fördröjning kan förekomma vid större samtidigt nyttjande.
Kundtestmiljöns resurser och konfiguration förändras löpande utifrån antalet interaktiva
användare och integration.

För att underlätta testbarhet i affärssystemet, har batch-intervall förändrats till att starta mer
frekvent än normalt “nödvändigt” för att stödja vissa verksamhetsprocesser. Utifrån ett
integrationsperspektiv, kan man generellt sett förvänta sig en svarstid kring 5 minuter
gällande kvittenser och prenumeration av e-dokument.

Rapporter i BI får kontinuerligt data, men inte i realtid. Det gör att det kan ta upp till en timme
innan det går att se resultat från tester i rapporterna.