Pris och redovisning VIOL 3

Här finns rekommendationer och guider samlade som rör pris och redovisning i VIOL 3. Har du frågor så kontakta Biometria Användarstöd eller programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau. 

 


Informationens omfattning och begränsning av juridiskt ansvar

All information på denna webbplats representerar den aktuella synen på VIOL 3 och Forest Storm det datum då den publiceras. Vår målsättning är att hålla informationen uppdaterad och felfri så långt det är möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i information och dokument. Information och dokument som publiceras kan komma att ändras under VIOL 3 förnyelsen och är inte juridiskt bindande.