Rättningsleveransen innehåller framförallt förtydligande rörande fältlängder för integrationerna Förstaledskontrakt och Avtalsobjekt.

Det finns även delar som är rena rättningar eller på annat sätt förtydligar specifikationerna.

Dokumentet Implementerade-och-planerade-ISS-i-kundtestmiljö.pdf som finns under Plan integrationer VIOL 3 på viol3.se har uppdaterats med vilka specifikationer som gäller för startversionen.

Vid frågor kontakta projektledare Jessica Nordqvist. jessica.nordqvist ( @ ) biometria.se