Här finns det senaste paketet med release notes inklusive bilagor att ladda hem.

Trevlig läsning!

ZIP med samtliga dokument i ett paket.