Nu finns release notes för VIOL 3 systemversion 0.18.0 (även kallad “Juni-Release”) publicerade här. Nytt är att det finns ytterligare bilagor till huvuddokumentet, jämfört med tidigare releaser. Testrapport, Användarhandböcker samt Snabbguide är helt nya dokument för denna release. Samtliga filer finns också paketerade i en zipfil för bekväm nedladdning.

Vid frågor, förbättringsförslag eller funderingar kontakta pia.debeau@biometria.se

Trevlig läsning!

Samtliga filer samlade i en zipfil:

VIOL 3 Dokumentation Systemversion 0.18.0 Juni 2020

Alla ingående dokument i releasen fristående:

Releasenotes_VIOL3_Systemversion0.18.0_Juni-R_2.0_2020-06-15

Bilaga_I_Beskrivningar_G2.1_Massavedsscenarier_Systemversion0.18.0

Bilaga_II_Biometria_Begreppslista_Systemversion0.18.0

Bilaga_III_Acceptanskriterier_Masterdata_Pris_Systemversion0.18.0

BilagaIV_Testrapport_Systemversion0.18.0

Bilaga V_Användarhandböcker0.1.0_Systemversion0.18.0_2020-06-15

Bilaga VI_Snabbguide_juni-release_Systemversion0.18.0

Bilaga VII_Uppföljning-scenariotester-PI10-SIT3_Systemversion0.18.0