Här kommer release notes för VIOL 3 systemversion 0.19.0 (även kallad “oktober-release”). Nytt är att det finns ytterligare bilagor till huvuddokumentet, jämfört med tidigare releaser. Affärsflödesinstruktion och prissimuleringsguide är båda helt nya dokument. Dessutom finns en ny handbok för Fordonsregister. Samtliga filer finns också paketerade i en zipfil för bekväm nedladdning.

Vid frågor, förbättringsförslag eller funderingar kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau

Trevlig läsning!

 

Samtliga filer samlade i en zipfil:

VIOL 3 Systemversion 0.19.1 Oktober 2020 inkl samtliga bilagor

Alla ingående dokument i releasen fristående:

Release notes systemversion 0.19.1 4.0

Bilaga I Beskrivningar_G2.2_Utökat_Massavedsscenario_Systemversion0.19.0

Bilaga II Biometria_Begreppslista_Systemversion0.19.0

Bilaga III Acceptanskriterier_Masterdata_Pris_Systemversion0.19.0

Bilaga IV Snabbguide till systemversion 0.19.0

Bilaga V Användarhandbok Systemversion 0.19.0

Bilaga VI Affärsflödesinstruktion sågtimmer till industri Systemversion0.19.0

Bilaga VII PrissimuleringGuide Systemversion0.19.0