Här finns samlad dokumentation för release VIOL 3 systemversion 0.20.0 för nedladdning.

Samtliga filer kommer också läggas upp under Dokumentationsmenyn.

Zipfil med Release notes och samtliga bilagor

Zipfil med endast samtliga bilagor

 


Release notes systemversion 0.20.0

Bilaga I, Begreppslista VIOL 3 systemversion 0.20.0

Bilaga II, Testrapport  VIOL 3 systemversion 0.20.0

Bilaga III, Användarhandböcker VIOL 3 systemversion 0.20.0 zipfil, som innehåller nedan filer:

Bilaga IV, Snabbguide VIOL 3 systemversion 0.20.0

Bilaga V, Priskomponenter för transportredovisning systemversion 0.20.0

 

Har du frågor eller förbättringsförslag kontakta Biometria support eller programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau