Nu finns release notes för VIOL 3 systemversion 0.17.0 (populärt kallat “Startversion”) publicerade här. Nytt är att det finns tre bilagor till huvuddokumentet. Samtliga filer finns också paketerade i en zipfil.

Vid frågor eller funderingar kontakta pia.debeau@biometria.se

Trevlig läsning!

 

Releasenotes_VIOL3_Systemversion0.17.0_1.0

Bilaga_I_Beskrivningar_Sågtimmerscenarier_Systemversion0.17.0

Bilaga_ II_Biometria_Begreppslista_Systemversion0.17.0

Bilaga III Pris och värdekomponenter_Systemversion0.17.0

 

Paket med samtliga filer finns här:

VIOL 3 Systemversion 0.17.0 Startversion