Nu finns de preliminära release notes för VIOL 3 systemversion 0.18.0 (populärt kallat “juni-release”) publicerade här på viol3.se. I samband med leverans till Kundtestmiljön kommer också en uppdaterad version av release notes. Detta sker måndag 2020-06-15. Tre bilagor finns till huvuddokumentet, dessa är:

  • Bilaga I Beskrivningar G2.1 Massavedsscenarier
  • Bilaga II Biometria Begreppslista
  • Bilaga III Acceptanskriterier Masterdata Pris

Samtliga filer finns också paketerade i en zipfil se nedan.

Vid frågor eller funderingar kontakta pia.debeau@biometria.se

Trevlig läsning!

 

Releasenotes_VIOL3_Systemversion_0.18.0 1.0

Bilaga_I_Beskrivningar_G2.1_Massavedsscenarier_Systemversion _0.18.0

Bilaga_II_Biometria_Begreppslista_Systemversion_0.18.0

Bilaga_III_Acceptanskriterier_Masterdata_Pris_Systemversion_0.18.0

 

Samtliga i releasen ingående filer finns här i ett paket för nedladdning:

VIOL 3 Systemversion 0.18.0 Juni 2020