Allmänt om releaseinformation

VIOL 3 är i en intensiv utvecklingsfas med kontinuerlig kravhantering, utveckling och test. Detta innebär att systemet är i olika faser i utvecklingscykeln och därför kan kvaliteten skifta. När ni gör verifieringar i systemet rekommenderar vi att ni kontrollerar mot  release notes och stämmer av med er affärskonsult/kundrådgivare/kontaktperson för att få en överblick av vad som är med i leveransen och inte.

Upptäcker du felaktigheter i våra release notes blir vi tacksamma om du talar om det för oss!

Maila gärna till Biometria support eller till programkommunikatören Pia Sundkvist de Beau.


Presentation releaseinnehåll programinkrement 17

Presentation innehåll PI 17 2021-06-04


Preliminär planering för programinkrement 17

Uppdaterad 2021-06-01 med nytt datum gällande Testrapport Piloterna PI 16
Observera att bilden är klickbar så får du en mer läsvänlig version. Denna bild kommer uppdateras i kommande inkrement.Information, Release notes & kundtestmiljön, Biometria


Vad är VIOL 3 Release notes?

En VIOL 3 Release innehåller en utgåva av VIOL 3 Systemet, en ny systemversion, som finns tillgänglig i en kundtestmiljö. VIOL 3 Release notes beskriver de övergripande skillnaderna mellan den föregående releasen och denna release av VIOL 3-systemet från Biometria.

Syftet med release notes för VIOL 3

Release notes för en nyskapad funktion eller för en ny version (major-, minor- eller patchversion) av en redan befintlig funktion riktar sig främst till dem som vill använda funktionaliteten och de ska få en överblick över:

  • Vad det är för funktion som skapats och vad det omfattar
  • Vad som har ändrats i funktionen jämfört med föregående version eller senaste release

Vad är VIOL 3 systemversion?

Från och med release 11 (därav versionsnumret 11 på Minor nedan) i kundtestmiljön hanterar Biometria releaser av VIOL 3 som utgåvor av VIOL 3-systemet med en version enligt en semantisk versionsnumerisk modell X.Y.Z (MAJOR.MINOR.PATCH) exemplifierat nedan.

0.11.0 – Major version. Denna siffra indikerar huruvida systemet är bakåtkompatibelt med tidigare versioner. Vi kommer inte att använda oss av något annat än 0 innan produktionssättning eftersom det är ett vedertaget sätt att indikera att systemet ännu inte är produktionsmässigt.

0.11.0 – Minor version. Denna siffra stegas upp vid varje ny utgåva av systemet då ny funktionalitet adderats till systemet. Det är denna som i första hand kommer att användas för releaserna av VIOL 3 tills vi håller en produktionskvalitet (enligt ovan).

0.11.0 – Patch version. Enkelt uttryckt används denna siffra för att stega upp rättningar på redan levererade systemversioner.

Vad behöver du som kund göra?

För att kunna ta del av Biometrias releaser av VIOL 3 erfordras behörighet till en kundtestmiljö på Biometria. För att kunna använda integrationerna så krävs beställningar för de integrationer ni vill publicera och/eller prenumerera på. Behörigheter och integrationer beställs hos Biometria support. För att ta del av specifikationer för integrationer så krävs ett lösenord till sidan med integrationsspecifikationer på viol3.se där samtliga integrationsdokument finns tillgängliga. Lösenordet delas ut av Biometrias support.

Information om ”Status på kända avvikelser”

I beskrivningen av varje processteg ingår kapitlet ”Status på kända avvikelser”. Syftet är att informera om:

  1. kända avvikelser som är viktiga att känna till och som klassats är av högre prioritet att åtgärda
  2. informera om status på tidigare rapporterade kända avvikelser.

Om avvikelsen är av status ”Done” eller ”Closed” är avvikelsen åtgärdad och levereras i releasen. Om avvikelsen är av annan status betyder det att Biometria känner till den och kommer att planera in tid för och utföra åtgärder. Observera att den status som rapporteras är en ögonblicksbild av hur det såg ut när denna rapport skapades.

Information om Kundtestmiljön VIOL 3

Generellt gäller att programmet är under en utvecklingsintensiv period och mycket förändring sker fortfarande kring lösning, vilket gör att förvaltningsarbete som tex att förändra befintligt data har prioriterats ned. Det innebär viss risk att affärsdata kan komma att sluta fungera vid leverans av ny funktionalitet. Generellt gäller en rekommendation att alltid utgå ifrån nytt data vid tester efter en ny release.

Kundtestmiljön är i dagsläget anpassad för att verifiera lösningen utifrån verksamhetsperspektiv. Kundtestmiljön dimensioneras utifrån en uppskattad medelanvändning vilket gör att viss fördröjning kan förekomma vid större samtidigt nyttjande. Kundtestmiljöns resurser och konfiguration förändras löpande utifrån antalet interaktiva användare och integration.

För att underlätta testbarhet i affärssystemet, har batch-intervall förändrats till att starta mer frekvent än normalt “nödvändigt” för att stödja vissa verksamhetsprocesser. Utifrån ett integrationsperspektiv, kan man generellt sett förvänta sig en svarstid kring 5 minuter gällande kvittenser och prenumeration av e-dokument.

Rapporter i BI får kontinuerligt data, men inte i realtid. Det gör att det kan ta upp till en timme innan det går att se resultat från tester i rapporterna.


Funktionsbeskrivning PI 16

Följande filmer och dokument beskriver de funktioner som finns med i releasen av systemversion 0.23.0

Funktionsfilmer:

 

Dokument:
Guide Båtkollektiv (kollektivvariant 4 & 6)


Bilagor till release notes

Följande dokument levereras som bilaga till release notes  i samband med release från PI 16,  0.23.0 av VIOL 3.

Biometria_Begreppslista_VIOL3_Systemversion0.23.0
Standardkomponenter för råvaruprisräkning_VIOL3_PI15_Systemversion_0.23.0
Exempel på priskomponenter 3.0
Testrapport Biometria PI 16 Systemversion0.23.0

Till toppen