Målmiljö: BETA
Releasedatum: 2019-02-08, 10:40

Adapter

  • MQ (Adapters Mq Inbound 1.1.9+2018PI1-Demo.sha.9e25a6e7) ingående meddelande

Åtgärd

Leverans har missats av denna tjänst och skulle ha ingått i PI1 leveransen. Den nya versionen åtgärdar följande problem:

  • BA med status Success skickas inte när dokument avvisas i Viol 3
  • Rätt THN-värde i BA
  • TestFlag=”true” i BA

Observera att BA-flödet fortfarande inte är färdigt. Om ett fel inträffar i integrationsplattformen, dvs innan ett dokument når Ax (eller något annat källsystem), skickas fortfarande ingen BA utan meddelandet/dokumentet hamnar på kundens felkö. Det innebär att kunden inte vet varför felet uppstod.