Levererad funktionalitet

Mätningsflöden

 • En leverans av massaved som travmäts i bild och stickprovsmäts travmätning/stockmätning
 • En leverans av massaved till en terminal där travmätning sker i bild
 • En leverans av massaved primasekunda till massabruk som travmäts i bild
 • En leverans av massaved primasekunda som travmäts som stickprovmäts travmätning/stockmätning
 • En leverans av massaved primasekunda  där travmätning sker i bild och stickprovsmäts travmätning/stockmätning
 • En leverans av sönderdelat biobränsle som vägs och stickprovmäts med torrhaltsbestämning genom torkning
 • En leverans av sönderdelat biobränsle som vägs och stickprovmäts med torrhaltsbestämning
 • En leverans av cellulosaflis som vägs och stickprovmäts med fraktions- och torrhaltsbestämning genom torkning
 • En leverans av cellulosaflis som vägs och stickprovmäts med fraktions- och torrhaltsbestämning genom

Avgränsningar

 • För flöden som innehåller mätning i bild krävs att mätningstjänsterna mottagningskontroll, bildtagning och travmätning finns med i mätningsflödet.
 • Försvårad lastning måste fyllas i för att transportresultatet skall gå in i redovisningen.
 • Färdig torrhalt från utrustning stödjs inte, ugnsmetoden med rå- och torrvägning måste utföras.
 • För kollektiv av cellulosaflis skapas för tillfället ingen priskorrektion som kan användas i redovisningen av mätresultat.