Ny funktionalitet

Flöde 25, En leverans av sågtimmer som stockmäts sektionsmätt

Ta emot stockdatafil från mätram och matcha stockens mätegenskaper mot produkternas egenskaper

  • Leveransgilla stockar mappas mot produkter med motsvarande egenskaper
  • Vrakade stockar mappas korrekt motvrakprodukter
  • Hantera stocklängd som heltal

Flöde 26, En leverans av sågtimmer som stockmäts mittmätt

Se Flöde 25.

Flöde 27, En leverans av sågtimmer som travmäts och stickprovmäts travmätning/stockmätning m3f

Levereras i sin helhet.

Flöde 28, En leverans av sågtimmer som travmäts och stickprovmäts travmätning/stockmätning m3to

Levereras i sin helhet.

Flöde 43, Insänd volym per leverans från skördare

Levereras i sin helhet.

Flöde 44, Insänd volym per stam från skördare

Levereras i sin helhet.

Övrigt

Mätplatsstödet har anpassats till ny struktur för transportuppgifter exempelvis transportmätorder, transportresultat samt uppdaterade användargränssnitt för transportuppgifter.

  • Nya integrationsgränssnitt för transportmätorder och transportresultat
  • Tillämpning av gränsvärden, standardvärden och obligatoriska fält som finns i transportmätorder för respektive mätegenskap i vyn för transportuppgifter

Anpassningar i gränssnitt för att anmäla nytt leveranstillfälle

  • Kontroll av giltiga mätplatser och utförare för varje mätorder
  • Notifiering till chaufför eller mätare vid ogiltig mätorder
  • Möjlighet att avisera leverans till olika mätplatser vid samma leveranstillfälle
  • Möjlighet att hantera mätordrar som inte innehåller bildtagning

Kända avvikelser

Flöde 25 och 26

Ingen hänsyn tas till insänd barktyp.