Avvikelser

Flöde 25, En leverans av sågtimmer som stockmäts sektionsmätt

Flöde 26, En leverans av sågtimmer som stockmäts mittmätt

Avvikelse:
Värdeberäkning levereras senare.

Flöde 27, En leverans av sågtimmer som travmäts och stickprovmäts travmätning/stockmätning m3f

Avvikelse:
Värdeberäkning av stickprov fungerar inte

Flöde 28, En leverans av sågtimmer som travmäts och stickprovmäts travmätning/stockmätning m3to

Avvikelse:
Stickprov kan fastna i processen.

Flöde 43, Insänd volym per leverans från skördare

Flöde 44, Insänd volym per stam från skördare

Avvikelse:
Värdeberäkning per stam kommer senare.

Övrig funktionalitet:

Korrigera redovisning

Fungerar inte helt korrekt enligt utförda tester.

Omprisräkning

Fungerar inte helt korrekt enligt utförda tester.

Alternativa måttslag

Fungerar inte helt korrekt enligt utförda tester.

Modulkvantitet i värdeberäkning

Fungerar inte helt korrekt enligt utförda tester.