Levererad funktionalitet

Redovisa transportuppgifter, hittas under Redovisad mätning transport. Denna feature är levererad men pga lösningstekniska skäl är den under om byggnad.  Om testarna har möjlighet att skicka in Json-filer så fungerar funktioneliteten.

Avgränsningar

I systemet finns ett antal nya transportfunktioner levererade men som det nämndes på demonstrationen så är transporttjänsten under en omfattande teknisk omarbetning, bland annat finns inga integrationer utvecklade ännu och därför är det väldigt begränsat med funktionalitet som går att testa i kundtestmiljön.

Mätresultat transport

Det är inte möjligt att skicka mätresultat transport pga av en teknisk ombyggnad inne i Dynamics, denna ombyggnad beräknas vara klar i PI 3.

Hantera prisvillkor transport

Dessa finns i systemet under följande menyalternativ:

  • Priskomponenter transport
  • Transportprislista
  • Drivmedelsindex

Dessa är inte färdigtestade och bara delvis officiellt levererade, därmed kan det finnas fel som inte är hittade av oss ännu och fel pga att det inte är färdiglevererat. Nya Priskomponenter transport levereras enligt en plan och därmed är den delen inte komplett.

Redovisa transportuppgifter

Finns i systemet under menyalternativ – Redovisad mätning transport.

Den är delvis levererad, det som finns i systemet ska vara korrekt, men är inte testat ännu. Dessutom pågår arbete med 3 st ändringsbegäran som påverkar både utseende och innehåll i denna. Den kan alltså inte räknas som levererad till kundtestmiljön.

Ta emot och validera mätresultat transport

Resultatet av denna finns i redovisad mätning transport. Den kan inte anses som levererad till kundtestmiljön.

Beräkna transportvärde

Resultatet av denna finns i redovisad mätning transport. Den kan inte anses som levererad till kundtestmiljön.

Redovisa transportvärde

Resultatet av denna finns i redovisad mätning transport. Den kan inte anses som levererad till kundtestmiljön.