Levererad funktionalitet

  • Inga nya features levererade i transport till PI1 – Beta

Avgränsning

I systemet finns ett antal nya transportfunktioner levererade men inte testade och därför inte officiellt tillhör kundtest-leveransen.

Mätresultat transport:

Det är inte möjligt att skicka in ett korrekt mätresultat transport. Bla. på grund av datumhantering. Det finns Ändringsbegäran med syfte att rätta till detta men dessa är inte levererade ännu och därmed så kan inte de funktioner som beskrivs nedan räknas som levererade eller ens möjliga att testa.

Hantera prisvillkor transport:

Dessa finns i systemet under följande menyalternativ:

  • Priskomponenter transport
  • Transportprislista
  • DrivmedelsindexDessa är inte färdigtestade och bara delvis officiellt levererade, därmed kan det finnas fel som inte är hittade av oss ännu och fel pga att det inte är färdiglevererat. Nya Priskomponenter transport levereras enligt en plan och därmed är den delen inte komplett.

Redovisa transportuppgifter:

Finns i systemet under menyalternativ – Redovisad mätning transport.

Den är delvis levererad, det som finns i systemet ska vara korrekt, men är inte testat ännu. Dessutom pågår arbete med 3 st ändringsbegäran som påverkar både utseende och innehåll i denna. Den kan alltså inte räknas tillhöra kundtest-leveransen.

Ta emot och validera mätresultat transport

Resultatet av denna finns i redovisad mätning transport. Den är inte officiellt levererad inför PI 1 och därmed inte heller färdigtestad till det datumet och bör därmed inte räknas ingå i kundtest.

Beräkna transportvärde

Resultatet av denna finns i redovisad mätning transport. Den är inte officiellt levererad inför PI 1 och därmed inte heller färdigtestad och bör därmed inte räknas att ingå i kundtest.

Redovisa transportvärde

Resultatet av denna finns i redovisad mätning transport. Den är inte officiellt levererad inför PI 1 och därmed inte heller färdigtestad och bör därmed inte räknas att ingå i Beta.

Dessa finns i systemet och funktionerna kan utföras, dock är samtliga inte färdiglevererade och inte heller färdigtestade. Därmed bör de inte räknas som levererade i kundtestmiljö.