Releasenotes

VIOL 3 är i en intensiv utvecklingsfas med kontinuerlig kravhantering, utveckling och test. Detta innebär att systemet är i olika faser i utvecklingscykeln och därför kan kvaliteten skifta. När ni gör verifieringar i systemet rekommenderar vi att ni kontrollerar mot lagda planer för att få en bättre överblick av vad som kan förväntas vara med i leveransen och inte.