Åtgärdat/Ny funktionalitet

Use Case G – ISS Contract (TradingContract/Köparekontrakt) – Public version 5.0

Ny ISS 5.0

Åtgärdat Olika fältlängd IN/UT på PriceListId, går att skicka IN 20 tecken men UT finns begränsning på 6 tecken. (bugg 54546 hos AX). Det är nu 20 tecken IN och UT
pPgi anges endast där det är tvingande (BusinessSender, SenderParty, BusinessReceiver, ReceiverParty och TransmissionReceiver).

Avtalsobjekt ISS 7.0 Use Case H

Ny ISS version 7.0

Åtgärdat:

 • Avläggsnummer mappas mot SupplyPointCode och @Agency ska vara SDC, Tidgare var det Buyer
 • DeliverySourceCharacteristics.DeliverySourceProperty.CodeValue.TextValue mappas idag inte om till korrekt kod. RegelverkOmvandlingstal.

Förstaledskontrakt ISS 9.0 Use Case H

Ny ISS Version 9.0

Produktionsresultat Skördare (ProductionTicket) ISS ByItem 6.0 och ByPackage 5.0 Use Case J

Ny integration

Produktionsresultat Skotare Sortiment (ShipmentAdvice) ISS 5.0 Use Case J

Ny integration

Transportunderlag SDC Use Case K – ISS LoadTender – Version 6.0

Åtgärdat:
Går inte att skicka in Transportunderlag, nya obligatoriska fält har lagts till i AX och utveckling är ej startad för motsvarande i PapiNet Med ISS 6.0 går det att skicka in Transportunderlag.

ISS BusinessAcknowledgement – Public version 4.0:

Kommer ut för Destinera Sortiment IN (bugg 54268,53264)

Orderconfirmation

Ny ISS 4.0

Forestlogginginstruction

Ny ISS 5.0

Avtalsobjekt

Avtalsobjekt och Förstaledskontrakt använder den uppdaterade lösningen för prenumerationer och publicering
pPgi anges endast där det är tvingande (BusinessSender, SenderParty, BusinessReceiver, ReceiverParty och TransmissionReceiver).

Förstaledskontrakt

Förstaledskontrakt använder den uppdaterade lösningen för prenumerationer och publicering
pPgi anges endast där det är tvingande (BusinessSender, SenderParty, BusinessReceiver, ReceiverParty och TransmissionReceiver).

Aktör (ÄB 47984)

Kontaktinformation uppdaterat med roll

Sortimentstruktur

Fältlängd rättad på ProductOwner i validering av data ut ur AX, ej längre stoppande bugg 49285

Mätorder prov

Platsid 25 tecken (metplats, mottaningsplats)

Mätorder transport

Nya scheman med omstrukturering av meddelandet både i AX och NF.

Mätresultat prov/råvara/transport

NF tjänsten kopplas om mot ny källa/tjänst hos MPS

Mätresultat-Prov (BUGG 57567)

Affärsvillkor tas bort från integrationen

Mätresultat transport

Nya scheman med omstrukturering av meddelandet både i AX och NF.

Kollektivbeskrivning

Validering av data ut ur AX aktiverad (bugg 55864) Platsid (mottagningsplats) kan vara 25 tecken

Åtgärdat fel där tjänsten svarade med 500 (Internal server error) när ingen kollektivbeskrivning gick att hitta. Svarar nu korrekt med 404 (Not found)

Kända avvikelser

Generella avvikelser

 • Negativ Business Ack kommer inte ut om dokumentet fastnar i integrationsplattformen (dvs inte når affärssystem)
 • Negativ Business Ack kommer inte ut om det är fel på ett nytt dokument/objekt som inte tidigare finns i Klienten. (bugg hos AX, negativ BA kan bara skapas på förändringar)
 • Prenumerationer för Avtalsobjekt, Förstaledskontrakt och Köparekontrakt visas felaktigt i Admin. Den uppdaterade hanteringen av prenumerationer medför att prenumerationer lagras på annat sätt i ny databas och det finns ännu inget gränssnitt anpassat för den nya databasen. De prenumerationer som visas i gränssnittet är för den tidigare versionen och används inte av de nya integrationerna. Nya prenumerationer kan man bara se och manuellt ändra direkt i databasen.
 • För alla papiNetdokument sätts Party NameAddress samt CommonContact till ”N/A”.

Use Case G – ISS Contract (TradingContract) – Public version 5.0

 • För alla Partys sätts alltid Name1 till ”N/A”
 • ReceiverParty, PartyType. BuyerAgent finns inte med som möjlig mottagare
 • BuyerParty, PartyIdentifierType. Vi mappar inte TradeRegNumber eller VATIdentificationNumber
 • Product.ProductDescription. Vi mappar inte denna just nu
 • AdditionalItemInfo, UOM sätts till None
 • Olika fältlängd IN/UT på PriceListId, går att skicka IN 20 tecken men UT finns begränsning på 6 tecken. (bugg 54546 hos AX)

Use Case G – ISS OtherDocument (BusinessChainInfo) – Public version 3.0

Documentstatus sätts alltid till Original

Use Case H – ISS OtherDocument(DeliverySource) – Public version 7.0

Inga adressuppgifter fylls i

Use Case H – ISS Contract (OriginalContract) – Public version 9.0

RespondToParty. Agency inte implementerat än.

Use Case H – ISS ServiceInstruction(ProductDestiningInstruction) – Public version 3.0

 • RecieverParty, PartyIdentifier
 • ServiceInstructionNumber trunkeras om längre än 30 tecken.
 • LocationInfo.LocationParty.Partytype hanterar bara LogginArea

ISS BusinessAcknowledgement – Public version 4.0

Negativ BusinessAck kommer inte ut ifall det berör ett dokument som inte finns i Klienten. (bugg hos AX)

Use Case J – ISS MeasuringTicket- ProductionTicket – Public version 5.0 och 6.0

ReceiverParty: OriginalLogisticsBuyerAgent stöds ej.

Use Case J – ISS MeasuringTicket- ShipmentAdvice – Public version 5.0

Ingen CommonContact kommer med (seq 1734 i ISS)

Use Case L – ISS MeasuringTicket-MeasuringTicket-Product – Public version 2.0

 • För Quantity och QuantityInformation på alla ställen i ISS:en så gäller att om ingen matchning lyckas mot kodboken skapas ej nivån.
 • MeasuringTicket.MeasuringTicketSequence.MeasuringTicketSequenceLineItem.AdditionalItemInfo.Code. Hanterar endast kvantitetprodukter där kvantitetstyp är Netto
 • MeasuringTicket.MeasuringTicketSequence.AdditionalItemInfo.Code.Hanterar endast kvantitetleverans där Kvantitetstyp är Brutto
 • Det är delvis implementerat delar av ISS version 3.0 men det innebär bara att det kan komma med fler uppgifter än de som finns i ISS version 2.5
 • Kvantitetstyper från AX som inte har någon motsvarighet i kodboken sätts till Vrak