Samtliga instanser av affärsnav (Dynamics365)  kommer att uppgraderas lördagen den 18/4, kl 05:00-08:00. Det innebär att testmiljöerna under denna period kommer att ha stora störningar.