Sortiment rekommendationer

Här finns rekommendationer från pilotstyrgrupp gällande sortiment i VIOL 3. Materialet är daterat 2019-09-18.

Rekommendation uppsättning sortiment 2019-09-18

 


 

Informationens omfattning och begränsning av juridiskt ansvar

All information på denna webbplats representerar den aktuella synen på VIOL 3 och Forest Storm det datum då den publiceras. Vår målsättning är att hålla informationen uppdaterad och felfri så långt det är möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i information och dokument. Information och dokument som publiceras kan komma att ändras under VIOL 3 förnyelsen och är inte juridiskt bindande.