Support

Stöd för ert VIOL 3 arbete

I ditt arbete med anpassningar för VIOL 3  finns din kundrådgivare som kan stötta och se till att du får den hjälp du behöver. För kontaktuppgifter se nedan. Biometria har även affärskonsulter som stöd i er resa mot VIOL 3. Supportfrågor kring integration hänvisas till vår kundtjänst, se kontaktinfo till höger.

Integrationer i VIOL 3

Varje kund ansvarar för sin egen anpassning till VIOL 3, men Biometria stöttar via kundrådgivare och affärskonsulter. Dessa kan hjälpa dig i ert eget utvecklingsarbete i form av t. ex. förberedelser, systeminventeringar, förstudier, GAP-analyser, konsekvensanalyser och systemuppgraderingar eller genom att leda er genom hela VIOL 3 programmet. Din kundrådgivare kan hjälpa dig vidare.

Biometrias support

Hos Biometrias support kan du få hjälp med frågor avseende specifikationerna på viol3.se och allmänna papiNet-frågor.

 010-228 59 00
– E-post

Marknadsområde Syd

Simeon Adler
 010-228 51 15
– Mail

Marknadsområde Mitt

Tomas Karlsson
 070-522 65 83
– Mail

Marknadsområde Nord

Mats Dahlbäck
 010-228 53 25
– Mail

Stefan Wiklander
 010-228 53 16
– Mail