Support

Integrationsstöd
I ditt arbete med integrationsförnyelsen finns din kundrådgivare som kan stötta och se till att du får den hjälp du behöver. För kontaktuppgifter se nedan. Även IT-leverantörer till skogsnäringen, som i många fall också är certifierade partners till Biometria, är väl insatta i Förnyelsen och viktiga resurser som stöd för ditt arbete. Supportfrågor kring integration hänvisas till vår kundtjänst, se kontaktinfo till höger.

Onboarding Teams
Varje kund ansvarar för sin egen integrationsförnyelse, men Biometria kan via några av våra partnerföretag förmedla hjälp från ett s. k. Onboarding Team. Dessa Onboarding Teams kan hjälpa kunden i sitt eget utvecklingsarbete i form av t. ex. förberedelser, systeminventeringar, förstudier, GAP-analyser, konsekvensanalyser och systemuppgraderingar eller genom att leda kunden genom hela integrationsförnyelsen. Flera av Onboarding Team-företagen och andra partnerföretag till Biometria kan också erbjuda färdiga “framtidssäkrade” lösningar. Din marknadsansvarige kan hjälpa dig att komma i kontakt med ett Onboarding Team eller något annat av Biometrias partnerföretag.

Biometrias support

Hos Biometrias support kan du få hjälp med frågor avseende specifikationerna på viol3.se och allmänna papiNet-frågor.

 010-228 59 00
– E-post

Marknadsområde Syd

Simeon Adler
 010-228 51 15
– Mail

Marknadsområde Mitt

Håkan Jonsson
 010-228 50 86
– Mail

Peter Högberg
 010-228 50 74
– Mail

Marknadsområde Nord

Mats Dahlbäck
 010-228 53 25
– Mail

Stefan Wiklander
 010-228 53 16
– Mail