Support

Integrationsstöd
I ditt arbete med integrationsförnyelsen finns din kundrådgivare som kan stötta och se till att du får den hjälp du behöver. För kontaktuppgifter se nedan. Biometria har även affärskonsulter som stöd i er resa mot VIOL 3. Supportfrågor kring integration hänvisas till vår kundtjänst, se kontaktinfo till höger.

Integrationsförnyelse
Varje kund ansvarar för sin egen integrationsförnyelse, men Biometria stöttar via kundrådgivare och affärskonsulter. Dessa kan hjälpa dig i ert eget utvecklingsarbete i form av t. ex. förberedelser, systeminventeringar, förstudier, GAP-analyser, konsekvensanalyser och systemuppgraderingar eller genom att leda er genom hela integrationsförnyelsen. Din kundrådgivare kan hjälpa dig vidare.

Biometrias support

Hos Biometrias support kan du få hjälp med frågor avseende specifikationerna på viol3.se och allmänna papiNet-frågor.

 010-228 59 00
– E-post

Marknadsområde Syd

Simeon Adler
 010-228 51 15
– Mail

Andreas Melin
 010-228 5357
– Mail

Marknadsområde Mitt

Tomas Karlsson
 070-522 65 83
– Mail

Marknadsområde Nord

Mats Dahlbäck
 010-228 53 25
– Mail

Stefan Wiklander
 010-228 53 16
– Mail