10 basscenarier

När vi tog fram strukturen till VIOL 3, tillämpade vi ett scenarioupplägg med referensgrupper.

Vi formulerade 10 basscenarier och utgick från dem. Till höger ser du information om våra 10 basscenarier.

Att testa de olika scenarierna är också en viktig del i verifieringen av det som byggs.