10 basscenarier

När vi tog fram strukturen till VIOL 3, tillämpade vi ett scenarioupplägg med referensgrupper.

Vi formulerade 10 basscenarier och utgick från dem. Till höger ser du information om våra 10 basscenarier.

Att testa de olika scenarierna är också en viktig del i verifieringen av det som byggs.

Piloternas utlåtande om Startversion VIOL 3 Sågtimmer till industri

Här finns den fullständiga rapporten från piloterna angående Startversionen av VIOL 3 som releasades den sista mars 2020. Det finns även testprotokoll gällande verifieringarna som körts på respektive pilotföretag daterad 2020-04-23.

Piloternas utlåtande finns att läsa här ⇐

Testprotokoll finns att läsa här ⇐