Övergripande tidplan programmet VIOL 3

Enligt överenskommelse med styrelsen så utarbetas programmets övergripande tidplan under april månad 2020.

När planen finns tillgänglig kommer den publiceras här.