Tidplan VIOL 3

Här är en övergripande tidplan över Förnyelsen och resan mot VIOL 3
(uppdaterad 2019-09-27).

Observera att tidplanen kan komma att förändras.

Planeringen av inkrementen sker agilt och därför är det som kommer närmast i tiden mest detaljplanerat och ju längre bort i tiden, ju grövre är planen. Därför är inkrementsplanen ett levande dokument och förändras över tid.

Inkrementsplanen innhåller i denna version enbart funktion, den tar ingen hänsyn till de lika viktiga icke-funktionella aspekterna av VIOL 3.

Övergripande tidplan

Inom kort publiceras en ny,
uppdaterad tidplan.

RELEASEPLAN VIOL 3
PROGRAMINKREMENTSPLAN