Datum: 4/6
Tid: 13.30 – 15.00

Se Skype-länk nedan! 

Mötet kommer att spelas in och läggas ut på denna sida.

Agenda

  • Inledning och status
  • Demonstration
  • Mål och fokus för nästa inkrement

Anslut via denna länk till Skype-mötet