Våra kunder och vi berättar…

Här finns artiklar och nyhetsinslag om både våra kunder och deras VIOL 3 resor samt om olika yrkeskategorier inom Biometria och hur de ser på VIOL 3 och hur deras vardag påverkas av systembytet..

Välj till höger vad du vill  du vill läsa mer om.

Läs mer här

Distriktscheferna inom Biometria - viktiga för VIOL 3

Läs om hur två distriktschefer inom Virke och Energi ser på sin roll och hur den kommer förändras i och med VIOL 3.
Läs mer här
Läs mer här

CGI - Nöjd IT-leverantör med förbättringsfokus

Läs mer om CGIs VIOL 3 program och hur de samarbetar med Biometria.
Läs mer här
Läs mer här

Efficture - skoglig IT-leverantör med högt kundfokus

Efficture är en lite annorlunda IT-leverantör. Liten i storlek, med stort kundfokus, högt kvalitetsmedvetande och snabbfotad leveransförmåga.
Läs mer här
Läs mer här

Moelven - steget före på sin VIOL 3 resa

Moelven startade tidigt med sitt projekt VIOL 3. Läs om deras arbete och deras bästa tips.
Läs mer här