Nytt på viol3.se

13april

Sortimentsbeskrivningar VIOL 3

Nu finns det sortimentsbeskrivningar för sågbart, stammar, massaved och bränslen publicerade under Dokumentation -> Sortiment.

08april

V3 podden – nytt avsnitt, om molnet!

Lyssna på när Martin Grubb, produktområdeschef IT infrastruktur, på Biometria förklarar varför VIOL 3 finns i det så kallade molnet och vad som är fördelar och risker med det.

 

07april

Beslut om VIOL 3:s framtida riktning

Biometrias styrelse har den 7 april fattat beslut om Go live-planen för VIOL 3. Beslutet innebär att VIOL 3 planeras för Go live genom en väl underbyggd och detaljerad tillverkningsplan och med driftsättning hösten 2024.

Vid ingången av 2025 ska samtliga affärer i skogsbranschen kunna genomföras i VIOL 3 enligt planen. Med beslutet kan Biometrias kunder agera och planera i sina egna verksamheter med utgångspunkt från Go live-planen. Styrelse, styrgrupp, företagsledning och programledning står gemensamt bakom beslutet och känner tilltro till Go live-planen.

− Det är en skarp, väl underbyggd plan för fortsättningen av VIOL 3 som styrelsen i enighet har beslutat om. Planen ger en tydlig riktning för arbetet framåt och vad som krävs för att nå i mål. I detta är styrelsen, Biometrias ledning och VIOL 3:s programledning eniga, säger Biometrias styrelseordförande Mats Sandgren.

Beslutet innebär att driftsättningen av VIOL 3 sker med en successiv övergång vilket betyder att VIOL 2 och VIOL 3 körs parallellt under en kort omläggningsperiod.

 

 

– Med beslutet har vi en tydlig plan och ett driftsättningsscenario att förhålla oss till. Nu går in i en ny fas vilket känns mycket bra och jag ser fram emot att gemensamt med branschen och Biometrias medarbetare och andra partners ta VIOL 3 i mål, säger Ingela Ekebro, vd för Biometria.

Tillverkningen av VIOL 3 1.0 ska enligt planen vara färdig vid årsskiftet 2022/2023. Därefter, beroende på branschens verifieringsarbete, är det cirka 18 månader fram till Go live. För att säkerställa branschens övergång, och för att minska riskerna vid Go live, innehåller planen ett avsatt tidsintervall där kundföretagen gör förberedande arbete för sin egen implementering av VIOL 3. Att gemensamt med branschen försöka korta ned detta intervall är ett stort fokus under hela det fortsatta arbetet och något alla intressenter måste vara delaktiga i. En helt avgörande förutsättning är att alla företag som använder VIOL måste göra de egna förberedelserna i god tid.

VIOL 3-tillägget tillämpas i nuvarande form fram till dess att styrelsen bedömer Biometrias finansiella ställning redo för att tillägget avvecklas.

Här finns mer information, presentation samt frågor och svar kring beslutet:

Presentation styrelsebeslut 2021-04-07 (pdf)

Information samt Frågor och svar kring styrelsebeslutet (pdf)

06april

Traineeprogrammet generation 2 startat!

Idag tisdag den 6/4 börjar sju helt nya traineer på Biometria. Det är två utvecklare, två tjänstespecialister och tre affärskonsulter som under 12 veckor kommer genomgå hårdträning i Sundsvall för att förstå skogliga processer, kundernas verksamhet och Biometria som företag med fokus på VIOL 3.

Från vänster: Michaela Dahlgren, Julia Andersson, Melanie Göthe, Oscar Borg, Olle Åström, August Filipsson och Lizette Söderlund.

Här finns kommande roller och stationeringsorter för traineerna:

  • Affärskonsulter: Michaela Dahlgren (Sundsvall), Lizette Söderlund (Falun), Melanie Göthe (Uppsala)
  • Tjänstespecialister: Olle Åström (Sundsvall), Julia Andersson (Sundsvall)
  • Utvecklare: August Filipsson (Sundsvall), Oscar Borg (Sundsvall)

Amanda Lundberg har varit ansvarig över en arbetsgrupp som tagit fram all planering och det är över nittio aktiviteter inbokade. Det är en blandning av möten med kund, möten internt Biometria och VIOL 3 programmet, lära sig VIOL 3 systemet och studiebesök. Amanda kommer  vara ansvarig för traineeprogrammet under dess tre månader med stöd av Tomas Karlsson.

Syftet med programmet är att traineerna ska få en skjuts in i skogsbranschen för att efter sommaren börja axla ansvar inom sina respektive roller.

Har du inspel kring något som traineerna behöver/ska ha information om så hör gärna av dig till Amanda.

31mars

Film kundmöte 2021-03-31 kl 13:00

Finns nu publicerad här.

Återkoppling kring webbaserade release notes eller Go live planen eller annat mottages tacksamt – du kan dra det med din affärskonsult eller maila till Biometria support eller programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau.

31mars

Kundmöte release 0.22.0 VIOL 3 2021-03-31

Onsdag den 31/3 kl 13:00 – 15:00 är det dags för ett digitalt kundmöte i VIOL 3 programmet.
Mötet är öppet för alla kunder och intressenter.

Anslut till mötet via den här länken.

Preliminär agenda: (kan komma att ändras utan föreg. notifiering)

  • Inledning
  • VIOL 3 1.0 – information efter styrelsemötet 24/3
  • Frågor & avslutning

Varmt välkomna!

29mars

WSS rapport för PI 15

Rapporten är daterad 26/3 2021 och finns nu publicerad här för läsning.

29mars

Gap-rapport för mars ute nu

Gap-rapporten för mars, och alla övriga gap-rapporter också, finns att läsa här. 

Load More Posts
Till toppen