Senast publicerat på viol3.se ⇓

Presentation innehåll systemversion 0.20.0 VIOL 3

november 27, 2020|0 Comments

Innehållet i nästa release, systemversion 0.20.0, av VIOL 3 presenteras här.  Releasen publiceras måndag den 14/12 kl 17:00. Har du konstruktiva förbättringsförslag gällande presentationen av releaseinnehåll - kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau. 

Nöjd IT-leverantör med förbättringsfokus

november 26, 2020|0 Comments

Sara Johansson, projektledare CGI Efter att hösten 2019 pausat sitt VIOL 3-projekt har CGI gjort en nystart. Efter årets sommar har de märkt tydliga förändringar i VIOL 3. − Det är mycket bra kvalitet på

Avveckling informationskanal

november 26, 2020|0 Comments

Både kunder och personal har framfört att det är en utmaning att hitta rätt information i VIOL 3 programmet, det finns helt enkelt för många kanaler. Det håller vi med om. Därför har vi påbörjat

Piloternas roll i VIOL 3 programmet

november 25, 2020|0 Comments

I VIOL 3 programmet finns det fem stycken pilotföretag. Dessa är: WSS (Stora Enso och Sydved) SCA Sveaskog Södra skogsägarna Holmen skog Deras roll i programmet är följande: Godkännande av Branschlösning. Bistå med Best Practice

Nytt på viol3.se

27november

Presentation innehåll systemversion 0.20.0 VIOL 3

Innehållet i nästa release, systemversion 0.20.0, av VIOL 3 presenteras här.  Releasen publiceras måndag den 14/12 kl 17:00.

Har du konstruktiva förbättringsförslag gällande presentationen av releaseinnehåll – kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau. 

26november

Nöjd IT-leverantör med förbättringsfokus

Sara Johansson, projektledare CGI

Efter att hösten 2019 pausat sitt VIOL 3-projekt har CGI gjort en nystart. Efter årets sommar har de märkt tydliga förändringar i VIOL 3.

− Det är mycket bra kvalitet på leveranserna och i sättet att kommunicera och informera. Våra kontaktvägar in till Biometria och VIOL 3-programmet fungerar smidigt vilket är positivt, säger CGI:s projektledare Sara Johansson.

CGI:s systemsvit FAGUS Forest består av många system och flera av dessa berörs av de anpassningar som måste göras för VIOL 3. Det är ett stort projekt även för CGI och det drivs som ett program med flera delprojekt och med ett antal referenskunder som säkrar att de anpassningar som görs för VIOL 3 uppfyller kundernas behov. De allra flesta av CGI:s FAGUS Forest-kunder i Sverige påverkas av VIOL 3 på något sätt och det blir någon form av införandeprojekt för samtliga. För att underlätta planering ser CGI att  tidpunkt och strategi gällande produktionssättning av VIOL 3 vore bra.

Sara berättar vidare om delar där CGI ser stor förbättringspotential för samarbetet med Biometria.

− Dialog kring vad som levereras i specifikationerna och att det tydligare specificeras vilka avvikelser från standarden som görs är positivt och något vi önskar, säger Sara Johansson. På listan av önskemål finns också utförligare beskrivningar av vad det data som skickas in via integration används till i VIOL 3.

CGI anser att kontakterna med tjänsteutvecklare hos Biometria gett väldigt bra svar på frågeställningar och vi hoppas att det samarbetet utvecklas vidare, avslutar Sara.

26november

Avveckling informationskanal

Både kunder och personal har framfört att det är en utmaning att hitta rätt information i VIOL 3 programmet, det finns helt enkelt för många kanaler.

Det håller vi med om. Därför har vi påbörjat arbetet med att skala ned och rensa upp. Som ett led i detta arbete med att minska antalet kanaler och underlätta för er kunder har nu Forest Storms sharepoint avvecklats. Det finns alltså inte längre någon länk från Porten till den sharepointen.  Informationen som fanns där och som fortfarande är aktuell har flyttats till viol3.se. Inaktuell information har arkiverats för eftervärlden.

Om du saknar de gamla demofilmerna så kommer det nyheter här: Under december 2020 produceras det nya demofilmer för VIOL 3, dessa kommer publiceras här på viol3.se

Finns det frågor eller funderingar kring detta kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau.

25november

Piloternas roll i VIOL 3 programmet

I VIOL 3 programmet finns det fem stycken pilotföretag. Dessa är:

 • WSS (Stora Enso och Sydved)
 • SCA
 • Sveaskog
 • Södra skogsägarna
 • Holmen skog

Deras roll i programmet är följande:

 • Godkännande av Branschlösning.
 • Bistå med Best Practice till andra företag.
 • Aktivt leda och driva samtester med andra företag.
 • Verka som ambassadör för lösningen.
 • Delta i lösningsdialog kring gap och funktioner som ej ännu är levererade.
 • Testa funktion och processer i VIOL 3.
 • Delta i Go-Live planering med Biometria.
 • Samverka med Biometria i arbetet med att ta fram tidplan för branschen.

 

25november

Information om sågtimmerkollektiv i VIOL 3

Under november lade RMRs sågtimmerkommitté (Rådet för mätning och redovisning) fram ett förslag på hur sågtimmerkollektiven skulle kunna förändras för att adressera de problem med för låg mätnoggrannhet som metoden kollektivomräkning för sågtimmer för med sig.

I en första analys har det konstaterats att förslaget till fortsatt inriktning skiljer sig från den hittills realiserade lösningen i VIOL 3 och därmed skulle kräva betydande omtag i VIOL 3.

Då kollektivomräkningsmetoden är problematisk på flera andra sätt samtidigt som det finns alternativa mätmetoder att tillgå har därför Biometria fått RMRs stöd för att ta upp en dialog, med de större aktörerna som brukar sågtimmerkollektiven, om det är möjligt att finna andra lösningar på problemet.

Syftet är att klargöra om mätning, redovisning och information till affärspartners kan lösas på annat sätt än med kollektiv innan mer tid läggs ned på att först analysera och sedan bygga om lösningen för sågtimmerkollektiv i VIOL 3.

Load More Posts
Till toppen