Arkiv per år: 2016

Hem/2016
13 december

Ny sortimentsstruktur VIOL 3

SDC har i förnyelsen tagit fram en ny sortimentshantering för VIOL 3. Dagens struktur stödjer helt enkelt inte branschens affärskrav. Genom att kunna fånga förbrukande industriers detaljerade produktspecifikationer, ges helt nya möjligheter till styrning och uppföljning av verkliga affärsflöden. Dagens struktur med SSTE är också en för trång kostym, där samma sortimentskod används för olika saker. Dessutom finns tvetydig användning av flertalet koder.
Lösningen med Sortiment i VIOL 3 inklusive exempel presenterades för alla tre råden och alla råd står bakom lösningsförslaget. I samband med det gemensamma rådsmötet den 22 november beslutades att SDC kan jobba vidare med föreslagen struktur.

Anders Rixon

27 oktober

Nu påbörjas anpassningen av produktionstjänsterna i VIOL 3

Produktionsområdet har jobbat på sedan i juni med täta avstämningar med branschens referensgrupp på 13 skogsföretag som är med och detaljerar kraven på hur det nya produktionssystemet skall fungera. Just nu är arbetet intensivt för att göra klart kravdokument och bemanna upp ett utvecklingsteam som skall bygga lösningarna i den nya miljön. Fokus är på att förbättra kontrollen på produktionsdata så att det skall bli högre kvalitet på produktionsinformationen som når olika aktörer samt att mer data skall kunna lagras och presenteras i den nya uppföljningstjänsten i VIOL 3.

Anders Rixon

20 september

Integrationsförnyelsen rullar vidare

Den sista augusti var det dags för den andra gruppen av kunder att ha sitt uppstartsmöte avseende integrationsförnyelsen papiNet VIOL 2. Dagen höll ett högt tempo, med en bra dialog. Syftet med mötet är att dels få information om vilka planer det är som gäller, och hur man tar till sig det material som SDC har publicerat på viol3.se. En huvudpunkt på dagordningen är hur SDC tillhandahåller den testmiljö som är tillgänglig. Den genomgående reaktionen från alla kunder är att det är ett genomarbetat och täckande material som inspirerar till att börja jobba med detta.

Den utrullningsplan för papiNet VIOL 2 som är satt, följs och löper på.

Anders Rixon

22 juni

Integrationsförnyelsen igång. Justerad tidplan för systemförnyelsen fastlagd.

Företagens integrationsförnyelseprojekt mot VIOL 2 har nu startat upp på allvar mot den grupp som är först ut i detta efter pilotföretagen. Projektledningen flaggar grönt från de flesta fronter, vilket känns mycket hoppfullt!

SDCs styrelse tog i måndags beslut om att godkänna Programledningens förslag till ny plan för utveckling och utrullning av VIOL 3. Förslaget innebär att VIOL 3 är leveransklart och verifierat vid årsskiftet 2018/2019. Den tidigare planen pekade mot leverans 1/10 2018. Förskjutningen beror bl.a. på tillkommande krav som bedömts fundamentalt nödvändiga samt på att kravbeskrivningarna för vissa områden visat sig mer komplexa än vad man bedömt i tidigare planer. Exempel på såna områden är prisräkning, kollektivhantering och mätbesked. IT-rådet har tidigare behandlat förslaget och stödjer programledningens rekommendation.

Förnyelsearbetet tar snart sommarledigt för att dra på med nya krafter igen i augusti.

Ha en riktigt skön sommar!!

Anders Rixon

09 maj

Rådsmöten genomförda inför planeringen för hösten

För någon vecka sedan samlades SDCs branschråd för att gå igenom planerna för höstens utvecklingsarbete på SDC. Inom IT-rådet är det stort fokus på att analysera riskerna i förnyelseresan mot VIOL 3. I och med att SDC nu har tillgång till den nya versionen av Dynamics AX; AX7, så har risken kring ytterligare förseningar till följd av detta versionslyft minskat avsevärt. Den stora utmaningen bedöms nu vara att få alla branschföretag att gå i takt i Integrationsförnyelsen och SDCs marknadsorganisation har därför fått uppdraget att ha tentaklerna ute för att bedöma hur kundföretagen ligger till i det egna utvecklingsarbetet i resan mot PapiNet. Branschrådens ordföranden kommer löpande att följa rapporteringen från marknadsorganisationen för att ha koll på riskutvecklingen inom detta område.

Anders Rixon

08 april

VIOL 3 börjar ta form – viktigt avstämningsmöte på Arlanda igår

Igår genomförde SDC en övning på Arlanda där ett 30-tal deltagare, främst referenspersoner från olika typer av skogsföretag deltog. Vi presenterade de viktigaste skillnaderna mellan VIOL 2 och VIOL 3 samt demade några exempel på användargränssnitt i Dynamics AX-miljön samt i kommande rapportverktyg. Stort engagemang och många frågor innebär att vi fick ytterligare viktig input som bidrag inför den vidare resan!

Våra pilotföretag i Integrationsförnyelsen; SCA, Sydved, Stora Enso Bioenergi samt CGI gav också värdefull återföring kring upptäckter man gjort under sin resa hittills. De viktigaste signalerna var att man på företagssidan inte får underskatta storleken på det jobb som ska göras för att möta upp de nya integrationslösningarna samt systemförändringarna till följd av VIOL 3!

 

23 februari

Etapp 2 granskad. Förankring av “chassiet” i Råden.

Idag överlämnade förnyelseprogrammets externa granskare från Cap Gemini sitt utlåtande kring jobbet som SDC och iStone gjort i Förnyelsens Etapp 2 under 2015. På det hela taget positiv återföring men även några viktiga påpekanden om risker; bl.a. risken för ytterligare förseningar från Microsoft vad gäller den nya versionen av Dynamics AX 7. Vi får också signalen om att vi måste hålla tempot i delprojektet Mätplatsförnyelsen för att detta inte ska riskera leveransen av VIOL 3. Nyttigt att få denna återföring utifrån och även IT-rådet kommer att få denna dragning nästa måndag.

Vid möten i SDCs branschråd under denna och nästa vecka kommer SDC att  försöka beskriva de mest väsentliga skillnaderna mellan VIOL 2 och VIOL 3 utifrån de grundtankar som systemets ”chassi” byggts på under 2015. Förhoppningsvis kommer man från branschen att bekräfta lösningarna så att vi kan ha med denna information ut till företagen när vår marknadsorganisation under de närmaste månaderna gör kundbesök med tema Förnyelsen. Det är ju även viktigt för utvecklingsarbetet under 2016 att chassibygget fastställs i en första version –  det är nog nödvändigt för att alla inblandade, såväl SDC som företagen ska ha något att utgå ifrån i kommande jobb.

19 januari

Nytt år – skarpt läge i Integrationsförnyelsen

Nytt år och nya tag! Efter att SDCs styrelse i december spikat huvudplanen för 2016; etapp 3 i förnyelsen, så håller nu vår förnyelseledning på att ta fram detaljplaner och ”taktik” för jobbet som ska göras. I fokus är just nu att säkerställa att arbetet med integrationsförnyelsen kommer i gång som tänkt – både hos SDC och hos företagen. Vi kommer att besöka företagen tidigt under detta år för att säkra uppstarten av integrationsförnyelsen och i dagarna går även ett brev ut till högre chefer i kundföretagen för att särskilt understryka vikten av att man i företagen avsätter resurser för det jobb som ska göras på hemmaplan. Vi går nu in i ett skede då det börjar hända saker ”på riktigt”  –  även ute i näringen. Ett viktigt skede i VIOL-förnyelsen med många och stora utmaningar!

Till toppen