Här presenteras de affärsflödesinstruktioner som finns till förfogande gällande VIOL 3.

En affärsflödesinstruktion beskriver översiktligt arbetsgången, vilka informationsobjekt som ingår samt vad som är viktigt att tänka på i de olika stegen för just det aktuella affärsflödet/scenariot.

Affärsflödesinstruktioner adderas här löpande.

Har du förslag eller synpunkter kring materialet kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau