Här presenteras de funktionsbeskrivningsfilmer som finns till förfogande gällande VIOL 3.

En funktionsbeskrivningsfilmer visar hur en viss funktion i VIOl 3 fungerar, till exempel Leverans på fartyg eller Underlag transportaffär.

Har du förslag eller synpunkter kring materialet kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau


Funktionsbeskrivningsfilmer PI 16

Zip-fil med samtliga filmer för bekväm nedladdning eller för att se dem offline.Här presenteras de demofilmer som finns till förfogande gällande VIOL 3.

En demofilm beskriver hur VIOL 3 används inom ett specifikt område, som tex att logga in i VIOL 3 eller skapa ett Förstaledskontrakt.

Har du förslag eller synpunkter kring materialet kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau


Demofilmer Pris i VIOL 3

Zip-fil med samtliga filmerna om pris för bekväm nedladdning eller för att se dem offline.


Demofilmer Mätning i VIOL 3 

Zip-fil med samtliga filmerna om pris för bekväm nedladdning eller för att se dem offline.


Demofilmer BI (Business Intelligence) i VIOL 3

Zipfil med samtliga filmer ovan inkluderade för att du ska kunna se dem även offline.