Orsaken till störningen är lokaliserad och åtgärdad.