Ett fel som krävde omedelbar rättning upptäcktes och åtgärdades. Patchning PF, ekonomisk dimension – uppdateringar sparades inte. Fel kopplat till ändringar i kodbas för organisationsstrukturer som resulterat i att nya organisationsstrukturer inte sparades korrekt.

Resulterar i ny systemversion och ny version av Release notes.

Alla bilagor är dock desamma som tidigare.

Releasenotes_VIOL3_Systemversion0.18.1_Juni-R_2.0_2020-06-17