Levererad funktionalitet

Mätningsflöden

Nedanstående flöden innebär att man kan förbereda redovisning, genomföra mätning och redovisa en leverans av:

 • Massaved till massaindustri som travmäts utan stöd av måttkort
 • Massaved till massaindustri som travmäts med stöd av måttkort
 • Massaved prima sekunda som travmäts
 • Massaved som travmäts och stickprovsmäts travmätning/stockmätning topp/rot (kollektivvariant 2)
 • Sågtimmer som stockmäts toppmätt
 • Sönderdelat biobränsle som vägs och torrhaltsbestäms genom torkning
 • Sönderdelat biobränsle som vägs och torrhaltsbestäms
 • Sönderdelat biobränsle som vägs och stickprovmäts med torrhaltsbestämning genom torkning (kollektivvariant 8)
 • Sönderdelat biobränsle som vägs och stickprovmäts med torrhaltsbestämning (kollektivvariant 8)

Följa upp ordinarie mätresultat med preliminära volymer

 • Hantera avvikande provresultat i mätplatsstödet
 • Vissa administrationsfunktioner kring bildmätning i mätplatsstödet.
 • Administrera formregister i mätplatsstödet
 • Skapa dragningslistor för stickprovsmätning
 • Stöd för flera produktlistor per handelssortiment
 • Möjlighet att ange ”Producerat handelssortiment” och ”Producerat för mottagningsplats” vid destinering
 • Enbart utpekad destineringsansvarig kan destinera via integration
 • Förteckning i kollektivbeskrivning med ingående stickprov
 • Försörjningsområde ej längre obligatorisk på aktör
 • Uppdaterad identifiering av befraktare på redovisningshänvisning
 • Första version av kvantitet råvara UT (endast intern integration än så länge)

Avgränsningar

 • Enligt plan är det enbart flödena för rundved som kan värdeberäknas. Mer funktionalitet kommer senare (enligt särskild plan)

Kända avvikelser

 • Ett fel vid stickprovsdragning med torrhaltsbestämning finns.
 • Mätningstjänster för avlämnad kvantitet går ej att använda (MTJ-300008 och MTJ-300009).
 • Mätningstjänster för vägning med produktfördelning går ej att använda (MTJ-700004).
 • Virkesmärkning måste anges med ”True” i mätplatsstödet
 • Kopiera redovisningshänvisning fungerar inte
 • From-datum på versioner av handelssortiment måste sättas för att integration ut av sortiment ska fungera.
 • Rollen Företagsadministratör kan inte välja in kontraktskedjor i redovisningshänvisning
 • Beräknade Netto- och Vrakkvantiteter redovisas felaktigt dubbelt just nu.