På grund av utmaningar med timeout i Kundtestmiljön (SDCBETA) och önskemål om utökning av timeout-tiden så har Biometria beslutat att öka tiden från tidigare 30 minuter till nuvarande 60 minuter. Det kan behövas en ny webbläsarsession för att ändringen skall slå igenom.