Inför den stundande breddningen av företag som ska anpassa och verifiera sin verksamhet och lösning till VIOL 3 i ”Forest Storm”, håller Biometria på med att bygga upp en organisation för detta. Upplägget innebär att Pilotföretagen (Stora Enso, Sydved, SEBAB, SCA, Holmen, Södra och Sveaskog) involverar affärspartners i sin verifiering. Till stöd för detta sätter Biometria upp en organisation med sex team, ett per pilot, som bemannas av en teamledare samt två affärskonsulter som sedan har Biometrias övriga organisation som stöd. Ett ansvarskontrakt och projektdirektiv kommer att utgöra uppgörelsen mellan Biometria och respektive kund. Biometria kommer i ett samarbete med Academic work att engagera tolv personer till dessa team samt ytterligare sju personer till Användarstöd för att stärka organisationen.

Organisationen byggs upp under hösten 2019 för att vara i full gång under 2020.